اخبار نمایشگاه

افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی روز ۹۸/۷/۲۹ می باشد.