اخبار نمایشگاه

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در تاریخ ۹۸/۷/۲۹ آغاز به کار کرده و از علاقه مندان به صنعت تاسیسات دعوت می شود تا با حضور خود در نمایشگاه و بازدید از غرفه تولید کنندگان داخلی از آنها حمایت کرده و باعث پیشرفت و شکوفایی صنعت داخلی گردند.