صنعت ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، فضای مذاکرات و گفتگوی دو سویه فعالان صنعت ساختمان ایران با فعالان صنعت ساختمان سایر کشورهای دیگر فراهم شد.

در نمایشگاه صنعت ساختمان که متولی آن اتاق تعاون ایران است، به پیشنهاد اتاق تعاون ایران برای اولین بار فضایی را برای مذاکرات فعالان حوزه صنعت ساختمان فراهم شده است تا گفتگوهای دو جانبه در حوزه صنعت ساختمان یک وحدت رویه داشته باشد.