درباره ما

مديريت اين واحد بعنوان بنيان گذار و مبتكر ساخت سيستمهاي تامين فشار آب تمام اتوماتيك الكترونيك (بوستر پمپ) در ايران با نزديك به نيم قرن تجربه در توليد، پايداري و پويائي اين صنعت، افتخار دارد اعلام نمايد تحت عنوان شركت مهندسي كوشش و توسعه با مجوز رسمي از وزارت صنايع و پروانه بهره برداري با ظرفيت استثنائي ۷۵۰ دستگاه در سال بعنوان بزرگترين و مجهزترين كارخانه توليد سيستمهاي مذكور در ايران با امكانات و ماشين آلات ويژه، در اكثر پروژه هاي بزرگ دولتي و خصوصي مشاركت داشته و توانسته است نقش خود را در راستاي عمران و آباداني كشور به خوبي ايفا نموده و خدمات شايسته اي را به نمايندگي از طرف صنايع داخلي، در پروژه هاي درون مرزي و برون مرزي ارائه نمايد.