در ساخت دستگاه های این شرکت از آخرین تکنولوژی های روز دنیا استفاده می گردد.