حضور شرکت مهندسی کوشش و توسعه در تاریخ ۹۵/۷/۲۷ در نمایشگاه تاسیساتی سرمایشی و گرمایشی در سالن میلاد طبقه همکف